J.Bartosiak, P. Zychowicz „Nadchodzi III wojna światowa”.

„Rywalizacja między wielkimi mocarstwami wchodzi w fazę krytyczną. Czy Stany Zjednoczone pójdą na wojnę z Chinami? Po czyjej stronie stanie Rosja? Czy Polska zostanie wciągnięta w III wojnę światową? Czy świat stoi na krawędzi nuklearnej zagłady?”.

Wzbogacony, usystematyzowany  i przelany na papier zapis rozmów toczonych przez  Jacka Bartosiaka i Piotra Zychowicza na platformie YouTube   w bardzo popularnym programie  „Historia Realna”.
Cieszę się iż zawarte w nim treści miały okazję ukazać się  w formie książkowej (ten przekaz jest mi zdecydowanie bliższy) gdyż są, bez wątpienia,  nośnikami naprawdę ważnych informacji dotyczącego  zarówno szeroko rozumianej geopolityki  jak i miejsca naszego kraju  w Europie i Świecie.

Znajdziemy w tej lekturze omówienie szeregu istotnych i ciekawych  zagadnień i zjawisk dotyczących polskiej aktywności (lub jej braku  w wymiarze historycznym i współczesnym)  na arenie międzynarodowej, zarówno w  ujęciu europejskim (udział w rozmaitych europejskich strukturach,  działalność w NATO,  bezpieczeństwo energetyczne, wspólna walka z kryzysem i wieloma innymi zagrożeniami naszych czasów) jak i tym, będącym odzwierciedleniem polskiej racji stanu (rozbudowa polskiej armii, budowanie sojuszu państw Europy Wschodniej, poparcie dla dążeń i  aspiracji Gruzji oraz  Ukrainy, tarcza antyrakietowa, polityka historyczna i wiele innych, ważnych z naszej perspektywy inicjatyw i założeń).

Pokazuje  jak na przestrzeni ostatnich dekad i lat (wraz z zawirowaniami  na rodzimej politycznej scenie i wymianie elit  na szczytach władzy) zmieniały się wektory polskiej polityki zagranicznej,  a co za tym idzie jej koncepcje, strategie i wizję tego jak powinniśmy budować swoją bezpieczną przyszłość.

Całość zagadnienia  wpisana  jest w  szersze  spojrzenie na światową  politykę,  zachodzące w niej zmiany dotychczasowego, globalnego, układu sił oraz konsekwencje (pojawiające się  na różnych płaszczyznach i polach) jaki stan ów za sobą niesie. Szczególnie w kontekście chwiejącej się dominacji Stanów Zjednoczonych, gwałtownie rosnącego znaczenia Chin (szczególnie ekonomicznego) oraz próbującej nas wszelkie sposoby  utrzymać swoją pozycję putinowskiej Rosji.

I właśnie ta ostatnia problematyka  jest dla mnie w tej publikacji zdecydowanie najciekawsza i chyba też  najistotniejsza z naszej nadwiślańskiej perspektywy.Szczególnie iż pod rządami prezydenta Władimira Putina i wspierających go  elit, wektory współczesnej polityki tego kraju (wielotorowej zresztą) skierowane są w stronę jak największej integracji czy, mówiąc mniej dyplomatycznie, związania lub uzależnienia  byłych, postsowieckich republik i powrót do dawnej, mocarstwowej pozycji w świecie.Oczywiście, zależnie od geografii (państwa europejskie, Azja Środkowa, Południowy Kaukaz), specyfiki, rozmaitych, zewnętrznych i wewnętrznych, uwarunkowań,  okoliczności, stopnia zależności (i odwrotnie, niezależności)  lokalnej władzy, oraz rozmaitych innych czynników,  działania tę wyglądają  i kształtują się inaczej: interwencja militarna (zajęcie Krymu, walki na wschodzie Ukrainy, wojna z Gruzją), wspieranie separatyzmów,  działania wywiadowcze i dywersyjne, próby destabilizacji, wojna hybrydowa, wykorzystywanie mniejszości rosyjskich (republiki bałtyckie), szantaż energetyczny, manipulacje informacyjne, fałszywa propaganda, polityka paszportowa, rozgrywanie lokalnych konfliktów oraz naciski  polityczne ekonomiczne i  handlowe i inne.

Wszystko to, oczywiście, niesie bezpośrednie i pośrednie zagrożenie dla bytu  Rzeczypospolitej  i właśnie z tego powodu tak ciekawie jawią się  wysuwane przez naszych autorów koncepcji tego  jak przeciwdziałać  i  uchronić się przed ekspansja wschodniego sąsiada. Warto się nad tym poważnie  zastanowić.

Książka Jacka Bartosiaka i Piotra Zychowicza „Nadchodzi III wojna światowa” doskonale  uzmysławia nam całą złożoność współczesnej geopolityki  oraz skalę zagrożeń jaką niesie ona dla nas wszystkich. Polecam., 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>