Michał Sokolnicki „Emisariusz Niepodległej. Wspomnienia z lat 1896 –1919.”

„Zamierzyliśmy zmienić mapę Europy, stanęliśmy przeciwko woli narodów, myśleliśmy złamać bieg logiczny zdarzeń. W świecie zmechanizowanej rutyny, spowszedniałej taniości i opasłych wygód, byliśmy jedynymi fanatykami wojny. Wierzyliśmy w mickiewiczowską wojnę ludów, w odkupienie męczeńskiej narodowości – i społeczeństwo wytlałych zamiarów mieliśmy zniszczyć, aby wykuć wolę boju. I był pośród nas człowiek, któremu uwierzyliśmy wszyscy, że wolę martwą w narodzie zbudzi. […]

Wyłaniająca się z lektury wspomnienia  Michała Sokolnickiego,  polskiego historyka, działacza niepodległościowego a później dyplomaty, jest w równej mierze opowieścią o nim samym jak i o pewnym pokoleniu,  podobnych mu polskich patriotów, którzy za życiowy cel postawili sobie wywalczenie niepodległości Rzeczypospolitej.

I tak sobie myślę (tego rodzaju dygresje pojawiają się coraz częściej gdy tematyka oscyluje wokół końcowego okresu zaborów)  iż  gdyby nie tacy ludzie jak nasz bohater, działający, w tym konkretnym przypadku,  pod przywództwem   Józefa Piłsudskiego, którzy rożnymi metodami i środkami,  politycznymi i zbrojnymi, przypominali światu i własnym  rodakom  o Polsce i polskości  to jeszcze kilka dekad  intensywnej germanizacji,  rusyfikacji czy  galicyjskiej asymilacji i  na zawsze zniknelibyśmy jako jednolity naród z map ówczesnego świata.

Prezentowane tu wspomnienia dotyczą burzliwego  okresu lat 1896-1919 i  obejmują zarówno życie osobiste Michała Sokolnickiego, karierę zawodową  jak i  (co, naturalnie, interesuje  nas najbardziej) aktywną działalność polityczną (prowadzoną  w kraju i za granicą) najpierw w  łonie Polskiej Partii Socjalistycznej a później Polskiej Partii Socjalistycznej Frakcji Rewolucyjnej,   Związku Strzeleckim,  Legionach Polskich  na  tajnej dyplomacji kończąc.

Dla mnie osobiście zdecydowanie najciekawszymi ( i chyba najmniej  znanymi) wątkami są te dotyczące  konspiracji niepodległościowej  w zaborze rosyjskim  i działalność zbrojnej prowadzonej przez  Organizację Bojową PPS.

Autorowi udało się znakomicie chwycić złożoność i zróżnicowanie polskiego społeczeństwa (podzielonego  miedzy trzech zaborców, ze wszystkimi tego konsekwencjami)  zaangażowanego, mniej lub bardziej aktywnie, w ideę stworzenia suwerennego państwa polskiego. To wpisane w historyczny rys i zmieniające się w kolejnych latach uwarunkowania, spojrzenie na rożne polityczno – militarne nurty, koncepcje i niekiedy bardzo odmienne strategie i wizje (rewolucja społeczna czy niepodległość?) jakie nasi przywódcy i przedstawiciele różnych orientacji próbowali wdrażać w życie.  To  również świadectwo ogromnych, piętrzących się trudności, niełatwych wyborów, dramatu bratobójczych walk i działań służących jednemu celowi – wolnej Polsce. Wszystko to  daje nam unikalną możliwość kompleksowego spojrzenia na ówczesną sprawę polską z rożnych zmieniających się (również  geopolitycznie) perspektyw i miejsc, owego okresu.

Lektura Michała Sokolnickiego „Emisariusz Niepodległej. Wspomnienia z lat 1896 –1919.”pozwala nam dziś wczuć się w klimat tych burzliwych lat,  dzięki czemu  szereg przedstawionych faktów i podjętych wówczas decyzji wydaje nam się bardziej zrozumiała i celowa. Gorąco polecam.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>